Το Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής ΆλφαLab παρέχει τις υπηρεσίες του από το 1995, ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς εξελίξεις, πάντα με τη συμβολή κορυφαίων και διαπιστευμένων επιστημόνων.

Στο ΆλφαLab εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές στη διάγνωση, πρόγνωση και πρόληψη γενετικών νοσημάτων παίδων και ενηλίκων, με τη δυνατότητα πλέον, ανάλυσης ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος - ~20.000 γονίδια - (whole exome sequencing -WES), παρέχοντας μοριακή διάγνωση σε οποιοδήποτε γενετικό νόσημα.

Αναλυτικά, προσφέρεται η δυνατότητα κάθε γενετικής ανάλυσης που μπορεί να ζητηθεί για κλινική χρήση στους τομείς της Γυναικολογίας/Μαιευτικής, Υποβοηθούμενης Aναπαραγωγής, Παιδιατρικής, Ογκολογίας, Αιματολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Μοριακής Μικροβιολογίας, Νεφρολογίας, Φαρμακογενετικής, Μεταβολομικής, Διατροφογενωμικής κ.ά.

 

 

alab