Η Y-Logimed είναι εταιρία εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την εφοδιαστική αλυσίδα των κλινικών του Υγεία, λειτουργώντας ως ο κεντρικός προμηθευτικός οργανισμός του (G.P.O.) και προσφέροντας αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προμήθειας, αποθήκευσης και διακίνησης για όλο το φάσμα των ιατρικών αναλωσίμων και εμφυτεύσιμων υλικών. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες βιοϊατρικής τεχνολογίας και διαχείρισης πάγιου εξοπλισμού.

Η Y-Logimed, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της στη διαχείριση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ασκεί επίσης και αμιγώς εμπορική δραστηριότητα, στοχεύοντας στο σύνολο της ελληνικής αγοράς της υγείας, δημόσιας και ιδιωτικής. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά καταξιωμένους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων του εξωτερικού.

 

 

logimed