Συμφωνία Hellenic Healthcare Group με Eθνική Ασφαλιστική για την κάλυψη ρομποτικών επεμβάσεων

Ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας Hellenic Healthcare Group (HHG) που αποτελείται από τα θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Μητέρα, Λητώ και Creta Interclinic, ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία του με την Εθνική Ασφαλιστική, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έφερε η ρομποτική τεχνολογία στην ιατρική. Εχοντας πάντα στο επίκεντρο τον κάθε ασθενή και την παροχή σε αυτόν της καλύτερης δυνατής φροντίδας υγείας, επεκτείνει το πλαίσιο της υπάρχουσας συμφωνίας, με την απευθείας κάλυψη των ρομποτικών επεμβάσεων απο την Εθνική ασφαλιστική.

Τα θεραπευτήρια του Ομίλου συμμετέχουν στις διεθνείς ιατρικές εξελίξεις, επενδύοντας συνεχώς σε τεχνολογία αιχμής και διαθέτοντας 9 ρομποτικά συστήματα. Παράλληλα, συνεργάζονται με κορυφαίους ιατρούς, πιστοποιημένους στη χρήση των ρομποτικών συστημάτων, που εφαρμόζουν καινοτόμες θεραπείες και πρακτικές.

Στο αναβαθμισμένο πλαίσιο της συνεργασίας, ήδη από την 1/11/2020, οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής που επιλέγουν για τη νοσηλεία τους τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN HOSPITAL και METROPOLITAN GENERAL καλύπτονται απευθείας για τα έξοδα της ρομποτικής τεχνικής (μαζί με τα υπόλοιπα αναγνωρισθέντα έξοδα νοσηλείας).

Ενδεικτικά, η συμφωνία περιλαμβάνει τις επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου με το ρομποτικό σύστημα MAKO και επεμβάσεις όπως η ολική προστατεκτομή, η νεφρεκτομή, η κυστεκτομή και άλλες εξειδικευμένες επεμβάσεις με το σύστημα DA VINCI. Επιπλέον, κάθε νέα επέμβαση που κρίνεται ιατρικώς αναγκαίο να διενεργηθεί με ρομποτική τεχνική εξετάζεται από ιατρική επιτροπή έκαστου Νοσηλευτηρίου και της Εθνικής Ασφαλιστικής, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας τους.

Με την ανωτέρω συμφωνία, ο Όμιλος Hellenic Healthcare αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δέσμευσή του για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών, βελτιώνοντας παράλληλα, την πρόσβαση σε αυτές.