Το Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής A-Lab παρέχει τις υπηρεσίες του από το 1995, ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς εξελίξεις, πάντα με τη συμβολή κορυφαίων και διαπιστευμένων επιστημόνων.

Στο A-Lab εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές στη διάγνωση, πρόγνωση και πρόληψη γενετικών νοσημάτων παίδων και ενηλίκων, με τη δυνατότητα πλέον, ανάλυσης ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος - ~20.000 γονίδια - (whole exome sequencing -WES), παρέχοντας μοριακή διάγνωση σε οποιοδήποτε γενετικό νόσημα.

Αναλυτικά, προσφέρεται η δυνατότητα κάθε γενετικής ανάλυσης που μπορεί να ζητηθεί για κλινική χρήση στους τομείς της Γυναικολογίας/Μαιευτικής, Υποβοηθούμενης Aναπαραγωγής, Παιδιατρικής, Ογκολογίας, Αιματολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Μοριακής Μικροβιολογίας, Νεφρολογίας, Φαρμακογενετικής, Μεταβολομικής, Διατροφογενωμικής κ.ά.

 

 

alab