Η Business Care ΕΞΥΠΠ ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, σε Eπιχειρήσεις & Oργανισμούς όλων των κλάδων. Από τον Δεκέμβριο του 2020, η Business Care ανήκει στον Όμιλο HHG. Η εταιρεία στελεχώνεται από ένα ευρύ δίκτυο έμπειρου επιστημονικού προσωπικού με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας και πιστοποιημένους Τεχνικούς Ασφαλείας σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του 21ου αιώνα, η Business Care εφαρμόζει ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση βασιζόμενη στην έμπειρη ματιά των συνεργατών της για κάθε πελάτη της.

Λαμβάνoντας πολύ σοβαρά υπόψη την ανθρώπινη ζωή, όντας ότι πολυτιμότερο στην βιωσιμότητα μίας επιχείρησης, η Business Care διασφαλίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον πληροί τις καλύτερες προϋποθέσεις εργασίας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας για κάθε εργαζόμενο.

 

Λογότυπο Business Care