Η Business Care ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, σε επιχειρήσεις & Οργανισμούς όλων των κλάδων. Ως εταιρεία, διαθέτει επίσημη αδειοδότηση ΕΞΥΠΠ (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης) από το Υπουργείο Εργασίας με Αριθμό Αδείας 37/ 22-02-2007.

 

Λογότυπο Business Care