Η Διοίκηση του Hellenic Healthcare Group, συνεπής στο όραμά της για συνεχή επένδυση στο επιστημονικό έργο των συνεργατών της και προβολή του αποτυπώματος που αυτό αφήνει στην ελληνική κοινωνία, προχώρησε στην ίδρυση ενός σύγχρονου Εκπαιδευτικού Κέντρου που στοχεύει στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα της ιατρικής, της νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα, τόσο γιατί πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια προσπάθεια στην Ελλάδα από έναν ιδιωτικό όμιλο υγείας, όσο γιατί ένα τέτοιο σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο απουσιάζει από ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο εκπαίδευσης για τους μελλοντικούς ιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας και βασικό πυλώνα προαγωγής και παραγωγής επιστημονικού έργου με θεσμικό τρόπο.

Το Κέντρο με την ονομασία HEAL, ακρωνύμιο του Healthcare Education Advanced Learning, βρίσκεται στο Μαρούσι και έχει όλες τις αναγκαίες υποδομές για να φιλοξενήσει συνέδρια, σεμινάρια, να παρουσιάσει καινοτόμες τεχνικές και να στεγάσει κάθε εκπαιδευτική και πειραματική ιατρική πράξη.

Η δημιουργία του Κέντρου θεμελιώθηκε και στηρίζεται στις εισηγήσεις και τις προσπάθειες ιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων του Ομίλου HHG για:

  • το συντονισμό και την επίτευξη ομοιομορφίας των επιστημονικών εκδηλώσεων και δράσεών του
  • την κατάρτιση ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος του επιστημονικού προσωπικού
  • το συντονισμό ενιαίων ομιλικών δράσεων στην περιφέρεια
  • τη συμμετοχή του ιατρικού προσωπικού του Ομίλου σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις
  • τη βέλτιστη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιατρικές σχολές Ελλάδος και εξωτερικού, στο πλαίσιο ειδικής συνεργασίας με το University of Nicosia Medical School της Κύπρου στο HEAL Academy παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς
  • τη δημιουργία επιστημονικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με το τεράστιο έργο των ιατρών του ομίλου

Η αξία του HEAL Academy αναγνωρίζεται διεθνώς. Στο πλαίσιο ειδικής συνεργασίας με το University of Nicosia Medical School της Κύπρου στο HEAL Academy παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς.

Το ανωτέρω ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό έργο θα συντονίζουν ο Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδαλάκης ως Πρόεδρος-Συντονιστής, ο Στρατής Παττακός ως Αντιπρόεδρος, ο Σταύρος Σουγιουλτζής, Επιχειρησιακός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ, ο Στέφανος Χανδακάς, Πρόεδρος του ΜΗΤΕΡΑ και Προεδρεύων του Επιστημονικού Συμβουλίου του, ο Απόστολος Παπαλοής, ως επικεφαλής της μεταφραστικής και πειραματικής έρευνας, ο Καθηγητής Θεόδωρος Ξενάκης, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Metropolitan General, ο Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, ο Καθηγητής Αναστάσιος Μαχαίρας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Metropolitan General, ο Καθηγητής Χρήστος Δερβένης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Metropolitan Hospital και ο Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΛΗΤΩ.