Η Y-Logimed παρέχει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τα θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα και μονάδες του Ομίλου Hellenic Healthcare Group σε Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, δραστηριοποιείται εμπορικά αντιπροσωπεύοντας καταξιωμένους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων του εξωτερικού, εξυπηρετώντας δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας.

Συγκριμένα οι υπηρεσίες προς τον Όμιλο HHG επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς τομείς.

  • Αποτελεί τον Κεντρικό Προμηθευτικό Οργανισμό (G.P.O.) των θεραπευτηρίων, διαγνωστικών κέντρων και δομών του Ομίλου και διαχειρίζεται ολιστικά τις προμήθειες και τις αγορές των ιατροτεχνολογικών υλικών τους, διασφαλίζοντας την επάρκεια αξιόπιστων υλικών για την παροχή υψηλής ποιότητας θεραπείας και φροντίδας ασθενών.
  • Αποτελεί ένα εξειδικευμένο Logistics Center που διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα ιατροτεχνολογικού υλικού του Ομίλου, διαθέτοντας ειδικές υποδομές και συστήματα για την αποθήκευση και διανομή υγειονομικού υλικού σε καθημερινή, συνεχή και αδιάλειπτη βάση σε όλα τα σημεία παράδοσης των θεραπευτηρίων και μονάδων του Ομίλου.
  • Διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών βιοϊατρικής, η οποία παρέχει υπηρεσίες βιοϊατρικής τεχνολογίας και διαχείρισης προμηθειών παγίων για τα θεραπευτήρια του Ομίλου, ακολουθώντας ένα ολιστικό σύστημα οργάνωσης.

Παράλληλα, η Y-Logimed είναι εμπορικός αντιπρόσωπος ενός διευρυμένου portfolio state-of-the-art ιατροτεχνολογικών προϊόντων των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων παγκοσμίως. Έχει σημαντική εμπορική παρουσία στην ελληνική αγορά με πελατολόγιο όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας. Ανάμεσα στις αποκλειστικές αντιπροσωπείες της στην ελληνική αγορά είναι η Abbott Vascular για το portfolio επεμβατικής καρδιολογίας, η 3Μ Medical Solutions Division αποκλειστικά για το δημόσιο τομέα, η ICU Medical για τα προϊόντα Portex, η Ansell για τα χειρουργικά και εξεταστικά γάντια, η Fujifilm για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα επεμβατικής γαστρεντερολογίας και η Medicon για το portfolio χειρουργικών εργαλείων.

 

 

 

y logimed gr