Οι άνθρωποι αποτελούν το μεγαλύτερο και πολυτιμότερο κεφάλαιο του Hellenic Healthcare Group. Πρωταρχικοί στόχοι είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας και η έμφαση στην ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Ο Όμιλος προσφέρει στους ανθρώπους του – ιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό – ένα σύγχρονο ανθρωποκεντρικό και δηµιουργικό περιβάλλον, όπου µπορούν να αναπτυχθούν και να επιτύχουν επαγγελµατικά, προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου.

Το HHG επενδύει στους ανθρώπους και παράλληλα στελεχώνει τις συνεχώς διευρυνόμενες υπηρεσίες του, εφαρµόζοντας σύγχρονες µεθόδους και τεχνικές επιλογής, εκπαίδευσης και αξιοποίησης του προσωπικού, και βελτιώνει συνεχώς τις οργανωτικές και διοικητικές δομές και διαδικασίες.