Επενδύουμε σε υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, αναδεικνύοντας τα 9 θεραπευτήρια του HHG και τα διαγνωστικά κέντρα Healthspot σε κορυφαία κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας με διεθνή απήχηση

 

Στο Υγεία λειτουργεί:

 • Το πλέον σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής και Ογκολογίας στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Αποτελεί το μοναδικό κέντρο στη χώρα μας που διαθέτει τέσσερις (4) τελευταίας γενιάς Γραμμικούς Επιταχυντές.
 • Ενοποιημένα Απεικονιστικά Τμήματα ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, που απαρτίζουν ένα σύγχρονο συγκρότημα, το μεγαλύτερο σε έκταση και δυναμικότητα στο χώρο της απεικόνισης στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
 • Κεντρικά Εργαστήρια, που διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει διαρκή έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων.
 • Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο που παρέχει διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις σε αναπνευστικές παθήσεις, εκτός χειρουργείου, συνήθως σε επίπεδο νοσηλείας μιας ημέρας.
 • Τα πρώτα πλήρως οργανωμένα Κέντρο Καρδιάς και Κέντρο Ογκολογίας στην ιδιωτική υγεία, που προσφέρουν ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ασθενή.
 • Το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-Knife με το πρωτοποριακό μηχάνημα ακτινοχειρουργικής Gamma Knife® PerfexionTM.
 • Το πρώτο PET-CT (Τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων) που λειτούργησε στη χώρα μας.
 • Το μεγαλύτερο Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Εμβολισμών Ανευρυσμάτων Εγκεφάλου.
 • Το πρωτοποριακό σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci® Xi για αναίμακτες επεμβάσεις αλλά και το Ρομποτικό Σύστημα ΜΑΚΟ.
 • Το Τµήµα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων & Βάσης Κρανίου.
 • Το σύστημα απεικόνισης Ο-ARM, το υπερσύγχρονο σύστημα νευροπλοήγησης Stealth Station S8 και το ρομποτικό σύστημα MAZOR® για επεμβάσεις κεντρικού νευρικού συστήματος & σπονδυλικής στήλης.
 • Υπερσύγχρονο laser για λιθοτριψία και εκπυρήνιση προστάτη.
 • Το Σύστημα Νευροπλοήγησης Stealth Station ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με το χειρουργικό μικροσκόπιο PENTERO για αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο.
 • Το υπερσύγχρονο Υβριδικό Χειρουργείο Πολλαπλών Ειδικοτήτων Τελευταίας Γενιάς.

 

Στο Metropolitan Hospital λειτουργεί:

 • Tο Da Vinci Xi στην Ελλάδα, το πιο σύγχρονο μηχάνημα ρομποτικής χειρουργικής παγκοσμίως.
 • To πιο σύγχρονο ρομποτικό σύστημα Μako για την αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου.
 • Tο σύστημα διάγνωσης Rapid στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας–Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων που αποτελεί επίσης τη μοναδική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από τον ESO (European Stroke Organisation).
 • Tο σύστηµα ExcelsiusGPS™ που συνδυάζει χειρουργική πλοήγηση και ροµποτική καθοδήγηση σε εγχειρήσεις στη σπονδυλική στήλη.
 • Tο Visualase, τελευταίο επίτευγµα της τεχνολογίας για την ελάχιστα επεµβατική αντιμετώπιση των νευροογκολογικών παθήσεων και της επιληψίας.
 • O μοναδικός στην Ελλάδα τομογράφος O-ARM II για 100% ακρίβεια στον εντοπισµό, διαχείριση και απεικόνιση της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου.

 

Στο Μητέρα λειτουργεί:

 • Πλήρως οργανωμένη Κλινική Καρδιοχειρουργικής/ Καρδιολογίας για Συγγενείς Καρδιοπάθειες Παίδων και Ενηλίκων.
 • Καρδιολογική Κλινική Ενηλίκων, που προσφέρει υψηλή ποιότητα φροντίδας σε για όλο το φάσμα των καρδιαγγειακών παθήσεων.
 • Υπερσύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, με 14 μηχανήματα.
 • Ογκολογικό Κέντρο Παιδιών και Εφήβων και το πρώτο στην Ελλάδα Ιατρείο.
 • Παρακολούθησης Νι.Κα (Νικητών Καρκίνου).
 • Πλήρως οργανωμένο Κέντρο Μαστού για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παθήσεων μαστού, πλήρες μέλος του «Breast Centers Network».
 • Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας, για την ολοκληρωμένη ογκολογική φροντίδα με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς, η οποία εκτείνεται από την πρώιμη διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου μέχρι την αποτελεσματική θεραπευτική της αντιμετώπιση.
 • Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων.
 • Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (3 επιπέδων) που κατατάσσεται στις καλύτερες Μονάδες παγκοσμίως.
 • Σύγχρονα Απεικονιστικά Τμήματα που μεταξύ άλλων διαθέτουν Μαγνητικό Τομογράφο 3TESLA και ανοικτό Μαγνητικό Τομογράφο υψηλού πεδίου 1.0.
 • Τελευταίας γενιάς εξοπλισμένα χειρουργεία Λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.
 • VIP πτέρυγα ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για να καλύπτει στο ανώτατο επίπεδο τις ανάγκες παραμονής και νοσηλείας.

 

Στο Metropolitan General λειτουργεί:

 • Το υπερσύγχρονο ψηφιακό συγκρότημα Αγγειογραφίας-Νευροακτινολογίας Azurion 7, Biplane, το μοναδικό στην Ελλάδα με πρωτοποριακή τεχνολογία για ελαχιστοποίηση της ακτινοβολίας και κορυφαία ποιότητα εικόνας. 
 • Tο Da Vinci Xi, το πιο εξελιγμένο διεθνώς μοντέλο ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci. 
 • Tο φορητό χειρουργικό απεικονιστικό σύστημα O-ARM με σύστημα χειρουργικής πλοήγησης (navigation) 3D για 100% ακρίβεια στον εντοπισµό, διαχείριση και απεικόνιση της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου.
 • Tον υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο τελευταίας γενιάς και υψηλής ισχύος, 3 Tesla Skyra Μagnetom Siemens, με τα πλέον εξελιγμένα προγράμματα που πραγματοποιεί ακόμη και τις πιο προηγμένες εξετάσεις.
 • Το νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα ορθοπαιδικών επεμβάσεων ROSA® Knee που προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας Αρθροπλαστικών Γόνατος με εξαιρετική ακρίβεια.
 • Lasers και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς για τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του οφθαλμού. Ενδεικτικά, αναφέρονται το laser SLT, το Diode laser Μicropulse (πρωτοποριακή τεχνολογία μικροπαλμών που δεν καταστρέφει τον ιστό) και ο ψηφιακός Αγγειογράφος O.C.T – Αngio.
 • Το κορυφαίο παγκοσμίως μαστογραφικό σύστημα Μammomat Revelation το οποίο εκτελεί ψηφιακή μαστογραφία, τομοσύνθεση, ανασυνθετικές εικόνες 2D και 3D, μαστογραφία με σκιαγραφικό, στερεοτακτική βιοψία και βιοψία με τομοσύνθεση.
 • Οι κορυφαίας τεχνολογίας συσκευές αιμοκάθαρσης 5008S Fresenius, που προσφέρουν την πιο ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία.
 • To υπερσύγχρονο Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών, Somatom go., που ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλής δόσης (Tin Filter, Stellar Detector, SAFIRE) και έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης καρδιολογικών εξετάσεων υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας (αξονικές αγγειογραφίες, αξονικές στεφανιογραφίες, ανάλυση καρδιακής λειτουργίας και απεικόνιση καρδιακών αγγείων κ.λπ.)

 

Στο μαιευτήριο Λητώ λειτουργεί:

 • Υπερσύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός λαπαροσκοπικής χειρουργικής που αξιοποιείται παράλληλα στην εκπαίδευση νέων ιατρών.
 • Μηχάνημα ανάλυσης καρυότυπου DNA microarray scanner στο Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής «Alab». Επιπλέον, διαθέτει μηχάνημα ανάλυσης Illumina MiSeq: σύστημα ανάγνωσης πρωτοδιάταξης νουκλεοτιδικών αλληλουχιών 2ης γενιάς (Next-generation sequencing) που έχει χρήση σε μεγάλο εύρος στοχευμένων διαγνωστικών και ερευνητικών προσεγγίσεων.
 • Έγχρωμος υπερηχοτομογράφος με δυνατότητα τετρασδιάστατης απεικόνισης (real time 4D), Voluson E8 Expert BT08 στο τμήμα μαιευτικών–γυναικολογικών υπερήχων και μηχάνημα υπερήχων GE Logiq S8 με XDclear, με δυνατότητα τετρασδιάστατης απεικόνισης του μαστού (real time 4D) και τεχνική ελαστογραφίας στο Κέντρο Μαστού.
 • Ψηφιακός Μαστογράφος GE Senographe Essential με ψηφιακό στερεοτακτικό σύστημα βιοψίας.

 

Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο λειτουργεί:

 • Το νέο αιμοδυναμικό εργαστήριο, που αποτελεί σημείο αναφοράς του νοσοκομείου μας. Έχει τεθεί επίσημα σε λειτουργία, παράλληλα με το υφιστάμενο, από τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο, εξειδικευμένο αγγειογράφο ψηφιακής απεικόνισης, PHILIPS AZURIO 2018, ο οποίος σε συνδυασμό με το έμψυχο προσωπικό, την υποδομή και την τεχνική στήριξη που απαιτεί η σύγχρονη επεμβατική καρδιολογία, προσδοκεί να υπηρετεί με το βέλτιστο τρόπο τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας.
 • Το πρωτοποριακό σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci® Xi που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και αξιοποιείται σε πολλές ειδικότητες της χειρουργικής, όπως είναι ιη Ουρολογία, η Γυναικολογία, η Θωρακοχειρουργική, η Καρδιοχειρουργική και η Γενική Χειρουργική. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ακρίβεια χιλιοστού προσφέροντας τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για τον ασθενή.

 

Στην Creta InterClinic λειτουργεί:

 • Ψηφιακό Σύστημα ακτινογράφησης GE Optima XR 646
 • Αξονικός Τομογράφος TOSHIBA AQUILLON 64
 • Μαγνητικός Τομογράφος SIEMENS ESSENZA 1.5 TESLA
 • Υπερηχοτομογράφος GE LOGIQ P9
 • Υπερηχοτομογράφος GE LOGIQ S8
 • Υπερηχοτομογράφος GE LOGIQ P5
 • Καρδιουπερηχοτομογράφος GE VIVID T8
 • Ψηφιακός Αγγειογράφος GE INNOVA 3100
 • Ψηφιακός Μαστογράφος GE SENOGRAPHE Pristina 3D
 • Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας GE LUNAR DPX
 • Φορητό Ακτινολογικό SMAM MOBILDRIVE AR-15 / XOGRAPH IMAGINE \ SYSTEM
 • Διοισοφάγιος Υπέρηχος GE VIVID i
 • Φορητό Ακτινοσκοπικό C-arm Philips BV Pulsera

 

Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο λειτουργεί:

 • Tο πλέον σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Ακτινολογικό Κέντρο το οποίο αποτελείται από:
  • Αξονικό Τομογράφο Philips Ingenuity Elite 128 CT system
  • Ψηφιακό ακτινοσκοπικό Philips Combidiagnost
  • Ψηφιακό ακτινογραφικό σύστημα – Philips Digital radiography system
  • Ψηφιακό ακτινογραφικό και ακτινοσκοπικό σύστημα – Philips Digital radiography and fluoroscopy system
  • Υπέρηχος EPIC 7 PHILIPS
  • Πανοραμικό τρισδιάστατο και κεφαλομετρικό ακτινογραφικό σύστημα – Villa 3D Panoramic radιography system
  • Ψηφιακό μαστογράφο - τομοσύνθεση 3D απεικονίσεις – Hologic 3D Digital Mammography Unit
  • Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας – Hologic Bone Mineral Density Measurements Unit (DEXA)
  • Ψηφιακό φορητό ακτινολογικό – Philips Digital Portable X-Ray
 • Πλήρως οργανωμένο Κλινικό Εργαστήριο με τα εξής μηχανήματα:
  • Αναλυτή VITEK 2 compact – BIOMERIEUX
  • βιοχημικό αναλυτή Dimension XpandTM
  • αυτόματο αιματολογικό αναλυτή Sysmex XT 2000
  • αυτοματοποιημένος αναλυτής ανοσολογίας ROCHE COBAS E411
  • μοριακής διαγνωστικής ανάλυσης Abacus GenomEra
  • αναλυτή ROCHE COBAS 6000
  • αυτοματοποιημένος αιματολογικός αναλυτής HORIBA YUMIZEN H2500
  • αναλυτή αναγνώρισης αυτό-αντισωμάτων ORGENTEC ALEGRIA
  • αναλυτή ROCHE COBAS C311
  • αναλυτή DRG Hybrid XL
 • Το Τμήμα του Μαγνητικού Τομογράφου με υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο Siemens Magnetom Espree 1.5T.
 • Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με Ειδική Μονάδα. Το πιο σύγχρονο κέντρο φροντίδας καρδιάς στην Κύπρο.
 • Κέντρο Εξωσωματικής λιθοτριψίας επανδρωμένο με το νεότερο ιατρικό εξοπλισμό.
 • Νευρολογικό εργαστήριο με υπηρεσίες εγκεφαλογραφημάτων, νευρογραφημάτων, ηλεκτρομυογραφημάτων, οπτικών και μαγνητικών δυναμικών και ακουστικών οπτικών δυναμικών.
 • Χειρουργικό απεικονιστικό σύστημα με δυνατότητα 3D απεικόνισης κατά τη διάρκεια χειρουργείου-O-arm Medtronic.
 • Ψηφιακός ανιχνευτής υψηλής ποιότητας-C-arm Philips Veradius

 

Mako: Ρομποτική ορθοπαιδική χειρουργική
Ρομποτική ορθοπαιδική χειρουργική με το σύστημα Mako στο Metropolitan Hospital και στο Υγεία
Da Vinci & Da Vinci Χi: Ρομποτική χειρουργική
Ρομποτική χειρουργική με τα υπερσύγχρονα Da Vinci & Da Vinci Χi στα Υγεία, Metropolitan Hospital, Metropolitan General και Απολλώνειο.
Υβριδικό χειρουργείο
Υβριδικό χειρουργείο στο Υγεία, ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη
Ο-Αrm: Σπονδυλική στήλη & εγκέφαλος
3D χειρουργικό απεικονιστικό σύστημα O-ARM στα Metropolitan Hospital, Metropolitan General και Υγεία. Το Υγεία διαθέτει και το ρομποτικό σύστημα Mazor.
Aίθουσα λαπαροσκοπικής χειρουργικής
Χειρουργική με τους πρώτους στην Ελλάδα λαπαροσκοπικούς πύργους 4K τεχνολογίας NBI στο Μητέρα
Μαγνητικός Τομογράφος 3TESLA
O υπερσύγχρονος 3Τesla Μαγνητικός Τομογράφος, βιομετρικής τεχνολογίας, των Μητέρα, Metropolitan Hospital και Metropolitan General αποτελεί ένα από τα πλέον εξελιγμένα σε ταχύτητα συστήματα Μαγνητικής Τομογραφίας που υπάρχουν σήμερα.
Μονάδα Υγεία IVF Εμβρυογένεσις
Το πλέον προηγμένο εμβρυολογικό εργαστήριο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, όπου εφαρμόζονται οι πιο καινοτόμες και εξειδικευμένες μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Biplane: NeuroCerebral therapy
Νέας γενιάς ψηφιακό συγκρότημα Αγγειογραφίας - Νευροακτινολογίας Low Dose του Metropolitan General
Μοναδικό ExcelsiusGPS™: 3D σπονδυλικής στήλης
Σύστηµα ExcelsiusGPS™ για ροµποτική χειρουργική καθοδήγηση στο Metropolitan Hospital
SEA Dialysis
Ένα τεχνολογικά προηγμένο κέντρο αιμοκάθαρσης που προσφέρει υπηρεσίες σε ένα μοντέρνο χώρο με θέα το Αιγαίο.
Μοναδικό Gamma Knife Perfection
Ακτινοχειρουργική Εγκεφάλου με το μοναδικό στην Ελλάδα Gamma-Knife Perfexion στο Υγεία
Υπερσύγχρονος Αξονικός Τομογράφος μοντέλο Aquilion 64
Στο τμήμα αξονικής τομογραφίας της Creta InterClinic
Ανοιχτός Μαγνητικός Τομογράφος
Ανοιχτός Μαγνητικός Τομογράφος υψηλού πεδίου (1 Tesla) στο Μητέρα
Νευροπλοηγός S8: Eγκεφαλικές βλάβες
Για την θεραπεία των εγκεφαλικών βλαβών στο Metropolitan Hospital
Εργαστήρια
Περισσότερες από 1 εκατ. εξετάσεις πραγματοποιούνται ετησίως στα εργαστήρια του Υγεία
Γραμμικός επιταχυντής EDGE
Ο τελευταίας γενιάς EDGE του Υγεία προάγει την εφαρμογή τόσο των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας όσο και της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας.
Τμήμα PET/CT
Το Τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων PET/CT, είναι το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα, στο Υγεία.
Rosa Knee System
Υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης αρθροπλαστικών γόνατος ROSA στο Metropolitan General. Επίσης διαθέτει και το σύστημα Navio.
Σύγχρονος Αξονικός Τομογράφος Philips Ingenuity Elite 128 CT System
Σύγχρονος αξονικός τομογράφος 128 τομών υψηλής ευκρίνειας με χαμηλή δόση ακτινοβολίας για τον ασθενή, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Roche Cobas 6000
Ο αναλυτής Cobas 6000 διαθέτει ένα εξαιρετικά αποδοτικό αναλυτικό σύστημα που προσφέρει αποτελεσματικότητα και ευκολία, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.