Περισσότεροι από 1,1 εκατ. ασθενείς περιθάλπονται ετησίως στα 5 θεραπευτήρια του Ομίλου από εξειδικευμένους ιατρούς που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής.

Ακολουθούν συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τη δυναμική, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του HHG.


6.477
Συνεργαζόμενοι γιατροί


4.504
Εργαζόμενοι


1.093.994
Εξωτερικοί ασθενείς


1.528
Κλίνες


198
Μονόκλινα


70
Σουίτες & lux


8.516
Τοκετοί


136
Παιδιατρικές κλίνες


30
Αίθουσες τοκετού


93.304
Χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως


10
Ρομποτικά
συστήματα


10
MRI τελευταίας γενιάς


97
Χειρουργικές αίθουσες


23
Ασθενοφόρα