Περισσότεροι από 1,3 εκατ. ασθενείς περιθάλπονται ετησίως στα 9 θεραπευτήρια του Ομίλου από εξειδικευμένους ιατρούς που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής.

Ακολουθούν συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τη δυναμική, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του HHG.


6.662
Συνεργαζόμενοι γιατροί


5.359
Εργαζόμενοι


1.316.719
Εξωτερικοί ασθενείς


1.630
Κλίνες


205
Μονόκλινα


71
Σουίτες & lux


9.691
Τοκετοί


136
Παιδιατρικές κλίνες


34
Αίθουσες τοκετού


101.418
Χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως


12
Ρομποτικά
συστήματα


10
MRI τελευταίας γενιάς


108
Χειρουργικές αίθουσες


27
Ασθενοφόρα