Περισσότεροι από 1,1 εκατ. ασθενείς περιθάλπονται ετησίως στα 5 θεραπευτήρια του Ομίλου από εξειδικευμένους ιατρούς που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής.

Ακολουθούν συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τη δυναμική, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του HHG.


6.357
Συνεργαζόμενοι γιατροί


4.274
Εργαζόμενοι


1.029.540
Εξωτερικοί ασθενείς


1.438
Κλίνες


191
Μονόκλινα


70
Σουίτες & lux


7.919
Τοκετοί


133
Παιδιατρικές κλίνες


14
Αίθουσες τοκετού


88.504
Χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως


9
Ρομποτικά
συστήματα


9
MRI τελευταίας γενιάς


91
Χειρουργικές αίθουσες


19
Ασθενοφόρα