Η υψηλή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών στα θεραπευτήρια του HHG αποτυπώνεται στις συνεχείς διακρίσεις και βραβεύσεις από διεθνείς και αναγνωρισμένους οργανισμούς

 

Το Υγεία:

 • Αποτελεί το πρώτο θεραπευτήριο στην Ελλάδα που φέρει τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®) για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας ασθενών από το πλέον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας (Joint Commission International).
 • Τιμήθηκε το 2019 με την κορυφαία διάκριση SILVER, καθώς και με τον έπαινο ως «Καλύτερη Νεοεισερχόμενη Εταιρία» (Best New Entry) από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute). 
 • Είναι το μοναδικό θεραπευτήριο στην Ελλάδα που έχει βραβευτεί τρεις φορές για το εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Best Workplaces για εταιρίες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
 • Συμπεριελήφθη στις 21 εταιρίες που εντάχθηκαν στις "Τhe most sustainable companies in Greece¨ για το 2017, σύμφωνα με τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Performance Directory) του Quality Net Foundation στην Ελλάδα.
 • Διαθέτει το πρώτο και μοναδικό κέντρο αριστείας στην Ελλάδα στον τομέα της χειρουργικής των παθήσεων του παχέος εντέρου, ορθού και πρωκτού στην Ελλάδα στην ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική. Η κλινική έλαβε το 2018 την πιστοποίηση Center of Excellence in Colorectal Surgery (COECS) από τον αμερικάνικο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Surgical Review Corporation.
 • Διαθέτει το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, το πιο σύγχρονο και καλύτερα εξοπλισμένο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη που έχει χαρακτηριστεί ως Κέντρο Αριστείας Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρία Ακτινοχειρουργικής (IRSA).


Το Metropolitan Hospital:

 • Διαθέτει μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη και την πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας–Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων που έχει αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί ως «Certified ESO Stroke Unit» από τον ESO (European Stroke Organisation).
 • Έχει αναγνωριστεί ως «Κέντρο Εξαιρετικής Κλινικής Δραστηριότητας για τη Ρομποτική Χειρουργική Μako» (Center of Excellence), αναγνώριση που κατέχουν ελάχιστα ιατρικά κέντρα παγκοσμίως.
 • Η Α’ Ογκολογική Κλινική του είναι η μοναδική ογκολογική κλινική στην Ελλάδα που λειτουργεί με σύσταση από την Εταιρεία Ευρωπαίων Ογκολόγων-Παθολόγων (ΕSMO).
 • Είναι το μοναδικό θεραπευτήριο στην Ελλάδα το οποίο προσφέρει 3D MRI Based Brachytherapy, δηλαδή θεραπεία για γυναικολογικούς όγκους καθοδηγούμενη με μαγνητικό τoμογράφο. 

 


Το Μητέρα:

 • Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες διεθνώς.
 • Το Institute of Life Μητέρα, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το διεθνές Institute of Life, κατατάσσεται στις πλέον εξειδικευμένες Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες που διαθέτουν διεθνή διαπίστευση από το διεθνή Φορέα Αξιολόγησης Κλινικών GCR.
 • Το Κέντρο Μαστού του Μητέρα είναι πλήρες μέλος του διεθνούς «Breast Centres Network» και αποτελεί κέντρο αναφοράς για τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
 • Έχει βραβευτεί για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον (Best Workplaces 2014).

 


Το Metropolitan General:

 • Πιστοποιήθηκε το 2021 ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης του κοιλιακού τοιχώματος (Center of Excellence in Hernia Surgery) από το διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC), πιστοποίηση που κατέχουν λίγα ιατρικά κέντρα παγκοσμίως.
 • Έχει διακριθεί διεθνώς ως «Preferred Partner Hospital» και «Best Hospitals Worldwide» από τον οργανισμό Diplomatic Council, συνεχόμενα από το 2014 έως σήμερα.
 • Είναι πιστοποιημένο από το 2013 από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού (Temos International) για την ποιότητα στη φροντίδα διεθνών ασθενών.
 • Είναι πιστοποιημένο με το διεθνές, αναβαθμισμένο Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο δίνει αυξημένη έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής.
 • Το Παθολοανατομικό του Εργαστήριο είναι ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια ιδιωτικών θεραπευτηρίων στην Ελλάδα που διαπιστεύθηκε για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012.


Το Λητώ:

 • Έχει βραβευτεί από το Κέντρο Υγείας και Πρόληψης Νοσημάτων (KEEΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας, για τη συμμετοχή στον εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης για τη χρονική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο των βραβεύσεων «Αντιγριπικός εμβολιασμός των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας».
 • Έχει αναγνωριστεί και βραβευτεί ως κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα από τον καταξιωμένο θεσμό «Corporate Superbrand 2018-2019» .
 • Με το πρότυπο ISO 9001:2008 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria Hellas, τα Κεντρικά Εργαστήρια του Λητώ. Η εφαρμογή ενός πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη έκδοση αποτελεσμάτων από προσωπικό που χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και επιστημονική επάρκεια. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η διαρκής ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η ετοιμότητα για την υιοθέτηση νέων μεθόδων και τεχνικών, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής. Τέλος, αναβαθμίζεται διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχεται, τόσο στους ασθενείς όσο και στους συνεργάτες ιατρούς, εστιάζοντας στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.


Η Creta InterClinic:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο με ISO 9001.
 • Το πρώτο στην Κρήτη Πιστοποιημένο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Temos International για «Ποιότητα στη φροντίδα διεθνώνν ασθενών».
 • Από το 2014 και κάθε χρόνο, εντάσσεται στα “DC best preffered hospitals - clinics worldwide”.


 Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001, Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 2200.
 • Έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου για Κλινική και Πρακτική εκπαίδευση σε όλες τις ειδικότητες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
 • Έχει υπογράψει συμβόλαια συνεργασίας με τις Ιατρικές Σχολές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου για Κλινική και Πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής.
 • Έχει βραβευθεί με τριπλή διάκριση στα βραβεία Cyprus Health Care Business Awards 2021. Το «Cardiac Innovation Center Pediatric & Adult Cardiac Surgery» διακρίθηκε με:
  • Χρυσό βραβείο στη κατηγορία Καινοτόμος Εξοπλισμός ή Ιατρική́ Υπηρεσία
  • Χρυσό βραβείο στη κατηγορία Καινοτόμο Τμήμα Νοσοκομείου
  • Αργυρό βραβείο στη κατηγορία Στρατηγική́ έμφαση και συνεργασία σε διεθνοποίηση, έρευνα, καινοτόμα προϊόντα ή ιατρικές υπηρεσίες, κ.λπ.