Το όραμά μας

Όραμά μας είναι να αναπτύξουμε την ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και να κάνουμε πράξη την πεποίθησή μας ότι η υγεία είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό βελτιώνουμε την πρόσβαση σε άριστες υπηρεσίες υγείας, χρησιμοποιούμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, εφαρμόζουμε καινοτόμες θεραπείες, απασχολούμε κορυφαίους ιατρούς και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και επενδύουμε στη συνεχή ιατρική έρευνα και επιμόρφωση.

 

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα σε κάθε ασθενή και για κάθε θέμα υγείας μέσω της έγκαιρης πρόληψης, της ακριβούς διάγνωσης και της εξατομικευμένης θεραπείας.

 

Οι αξίες μας

Σεβασμός

Αναπτύσσουμε σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και τους συναδέλφους μας, ιατρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας και διοικητικά στελέχη.

Ακεραιότητα

Τηρούμε τα αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματισμού, ιατρικής δεοντολογίας και προσωπικής ευθύνης τιμώντας τους ασθενείς που μας εμπιστεύονται.

Αριστεία

Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε τις καλύτερες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ασθενή και για κάθε θέμα υγείας.

Καινοτομία

Επενδύουμε σε ιατρική τεχνολογία αιχμής, εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες θεραπείες, συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ιατρούς και νοσηλευτές και στηρίζουμε τη συνεχή ιατρική έρευνα και επιμόρφωση.

Φροντίδα

Στεκόμαστε  με ευαισθησία και συμπόνοια δίπλα στους ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Ομαδικότητα

Διασφαλίζουμε ένα άριστο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, που προάγει το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα και στοχεύει στην από κοινού επίτευξη του οράματός μας.