Ο Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Πρόεδρος & Συντονιστής της ΗEAL (HealthCare Education and Advanced Learning) Academy, παρουσιάζει το σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο που δημιούργησε ο Όμιλος HHG με σκοπό την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα της ιατρικής, της νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας, για ιατρούς, μελλοντικούς ιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας.